Muzea i skanseny kultury kaszubskiej

Kaszuby to nie tylko region atrakcyjny przyrodniczo, lecz również obszar posiadający niepowtarzalną kulturę oraz język. Poszukując miejsca idealnego do spędzenia tegorocznego urlopu warto rozważyć atuty posiadane przez Kaszuby. Oprócz rozbudowanej infrastruktury komunikacyjnej zaletą jest dostępność miejsc noclegowych w konkurencyjnych cenach oraz o wysokim poziomie świadczonych usług [noclegi na: http://meteor-turystyka.pl/noclegi,kaszuby,58.html].

Mieszkańcy tych ziem zachowali pewien stopień odrębności etnicznej, co przejawia się między innymi w kultywowaniu tradycji przodków i trosce o przekazywanie unikalnego języka kolejnym pokoleniom. Zetknięcie z kulturą Kaszub stanowi dla turystów oryginalne doświadczenie i okazję do poznania różnic pomiędzy poszczególnymi obszarami kraju. Pomaga także w uświadomieniu sobie, że spuścizna ziem polskich jest wspólnym dziedzictwem wszystkich członków narodu, dlatego konieczne jest wspieranie działań zmierzających do ochrony folkloru przed negatywnymi skutkami procesu globalizacji.

Tej idei służą liczne muzea i skanseny funkcjonujące na terenie Kaszub. Do największych ośrodków należy Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera zlokalizowane w stolicy regionu – Kartuzach. W jego zbiorach znajdują się między innymi tradycyjne, świąteczne stroje, których cechami charakterystycznymi są misterne zdobienia i żywe, radosne barwy. Wśród eksponatów można znaleźć sprzęty wykorzystywane przez wiele pokoleń w codziennych pracach.

Innym obiektem powstałym w celu pielęgnacji oraz promocji kultury rodowitych mieszkańców jest Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Zwiedzający mogą zapoznać się z językiem, jego zapisem fonetycznym oraz z ludowymi instrumentami muzycznymi. Należy wspomnieć także o bogatej ekspozycji Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, które w ciekawy dla turystów sposób prezentuje folklor wschodnich ziem Pomorza.

Innym dużym oddziałem etnograficznym jest XVII-wieczny Spichlerz Opacki, zabytek wybudowany w stylu barokowym. Muzeum ma swoją siedzibę w Gdańsku-Oliwie, co umożliwia zapoznanie z folklorem miejsca bez konieczności dojazdu do okolicznych wsi. Ciekawostką jest fakt, że przydrożne tablice z nazwami miejscowości są dwujęzyczne. Przykładowo, kaszubskim odpowiednikiem Trójmiasta jest Trzegard. Funkcjonowanie takiego rozróżnienia przypomina o odrębności regionu, który choć nigdy nie był obszarem historycznym, to jednak posiada wyraźne zróżnicowanie kulturalne i etniczne od pozostałych terenów Pomorza.